Konserwacja Zabytków RESCONA

Pracownia konserwatorska o nazwie - Konserwacja Zabytków RESCONA - zajmuje się szeroko pojętą konserwacją zabytków, bazując na wysokich kwalifikacjach i kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym właścicielki mgr Magdaleny Bogdan. Firma specjalizuje się w konserwacji zabytków kamiennych, drewnianych, ceramicznych i metalowych. W swoim dorobku ma również konserwację murów ceglanych oraz realizacje pozłotnicze. Wyższe wykształcenie konserwatorskie właścicielki uprawnia do prowadzenia praco konserwatorskich nad zabytkami i dziełami sztuki wpisanymi do Rejestru Zabytków. Firma pochwalić się może udaną współpracą z parafiami, urzędami konserwatorskimi oraz muzeami. Dzięki osobistemu zaangażowaniu w prace dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki firma K. Z. RESCONA gwarantuje indywidualne i pieczołowite podejście do każdego zabytku oraz wysoką jakość zabiegów konserwatorskich.

Kontakt

http://www.rescona.pl

Katowice

Realizacje

Konserwacja Zabytków RESCONA mgr Magdalena Bogdan
Przydrożny Krzyż Męki Pańskiej wykonany z piaskowca. Realizacja obejmowała konserwację kamiennego krzyża wraz z rekonstrukcją brakującej figury Chrystusa Ukrzyżowanego. Litery na tablicy inskrypcyjnej oraz tabliczkę nad Chrystusem pozłocono. Wykonano również renowację ogrodzenia okalającego krzyż i warstwę drenażu wokoło zabytku.
Konserwacja Zabytków RESCONA mgr Magdalena Bogdan
Drewniana, zabytkowa rzeźba polichromowana przedstawiająca św. Jana Nepomucena. Wykonana z wydrążonego pnia drewna liściastego. Bardzo starannie wyrzeźbiona z dużą dbałością o detal, którego przed konserwacją nie sposób było dojrzeć pod licznymi przemalowaniami. W toku prac konserwatorskich wykonano również rekonstrukcję aureoli o której obecności świadczą odkryte otwory montażowe w głowie figury.
Konserwacja Zabytków RESCONA mgr Magdalena Bogdan
Zabytkowa waza fajansowa. Nowożytny fajans europejski. Konserwacja polegała na zrekonstruowaniu brakujących skrzydeł postaci kobiecych. Skrzydła dorobiono na zasadzie analogii, wzorując się na zachowanych elementach po przeciwległej stronie wazy. Zakres prac obejmował rekonstrukcję formy oraz warstwy barwnej i szkliwa. Waza odzyskała walor ekspozycyjny, a zakres przeprowadzonych zabiegów został szczegółowo opisany w powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.