Anoxia

Anoxia to jedyna w Polsce firma wyspecjalizowana w ekologicznej dezynsekcji dzieł sztuki. Posługujemy się metodą VELOXY® (VEry Low OXYgen), opracowaną specjalnie na potrzeby pracowników muzeum, konserwatorów, kolekcjonerów i kustoszy. Obiekty zabytkowe, np. ramy obrazów, meble i stare księgi, w zależności od wielkości, zamykane są w opakowaniu z folii nieprzepuszczającej tlenu. Do wnętrza opakowania pompowany jest azot o zadanej wilgotności względnej do momentu, aż stężenie tlenu wewnątrz opakowania spadnie do 0,1%-0,3%. Po osiągnięciu wymaganego stężenia tlenu obiekty są szczelnie zamykane i pozostawiane w zamknięciu przez 21 dni. Azot pozyskiwany jest z powietrza atmosferycznego (stanowi ok 78% powietrza, a O2 tylko 21%) i podlega sterylizacji UV. Z powodu braku tlenu giną wszystkie stadia owadów: formy dorosłe szkodników, ich jaja, larwy i poczwarki. VELOXY jest 100% skuteczny i 100% bezpieczny dla ludzi i obiektów.

Kontakt

http://www.anoxia.pl

Warszawa

Realizacje

Anoxia - dezynsekcja antyków, dzieł sztuki metodą VELOXY®
Anoxia to jedyna w Polsce firma wyspecjalizowana w ekologicznej dezynsekcji dzieł sztuki. Posługujemy się metodą VELOXY® (VEry Low OXYgen), opracowaną specjalnie na potrzeby pracowników muzeum, konserwatorów, kolekcjonerów i kustoszy. VELOXY® pozwala za pomocą środowiska beztlenowego na zniszczenie szkodników w różnych przedmiotach zabytkowych: wykonanych z drewna (ikony, ramy obrazów, podobrazia drewniane, zabytkowe meble, stare instrumenty); starych i zabytkowych księgach; zbiorach archiwalnych; kolekcjach przyrodniczych; wyrobach z wełny; przedmiotach wykonanych ze skóry; trofeach myśliwskich...
Anoxia - ekologiczna dezynsekcja dzieł sztuki, antyków i zabytków
Wykonujemy następujące usługi w ramach konserwacji i dezynsekcji: * IDENTYFIKACJA owadów niszczących przedmioty zabytkowe w muzeach, magazynach, archiwach, bibliotekach i prywatnych kolekcjach; określanie zagrożeń wynikających z infekcji i proponowanie sposobów zwalczania poszczególnych szkodników. www.TROJSZYK.com * DEZYNSEKCJA dóbr dziedzictwa kulturowego w środowisku beztlenowym, za pomocą azotu przy użyciu systemu VELOXY® ( VEry Low OXYgen). Jest to metoda skuteczna, ekologiczna, bezpieczna dla pracowników i nie wymagająca transportu obiektów zainfekowanych. więcej na www.anoxia.pl