Po latach „dzikiego kapitalizmu”, w którym firmy nie przejmowały się swoim wpływem na środowisko i na ludzi, przyszedł czas na refleksję i przejście do bardziej zrównoważonej działalności gospodarczej. Od pewnego czasu przedsiębiorstwa coraz poważniej podchodzą do idei CSR (z ang. corporate social responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu). 

W dobie szerokiego dostępu do informacji, jaki zapewnia nam Internet, odpowiedzialna i etyczna działalność jest dla firmy wręcz obligatoryjna, jeśli zależy jej na społecznym szacunku. Co właściwie oznacza społeczna odpowiedzialność biznesu i jak firmy do niej podchodzą?

Społeczna

Każda firma jest częścią społeczności, w której funkcjonuje. Tę społeczność tworzą interesariusze, czyli pracownicy, udziałowcy, dostawcy przedsiębiorstwa, jego odbiorcy, a także wszyscy ci, dla których ważne jest, czy firma dobrze sobie radzi, czy nie. To również mieszkańcy miejscowości, w których przedsiębiorstwo ma swoje oddziały, zakłady produkcyjne lub przetwórcze. To ludzie, na których działalność firmy może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ, osoby, którym zależy na tym, aby przedsiębiorstwo nie ignorowało ich potrzeb.

Odpowiedzialność

W przypadku firm odpowiedzialność przybiera wiele znaczeń. Jest to odpowiedzialność za jakość wytwarzanego produktu i dbałość o to, by był to produkt bezpieczny dla konsumenta. To także odpowiedzialność za środowisko naturalne, za łańcuch dostaw, za przestrzeganie praw pracowników oraz działalność na rzecz społeczności, w której firma funkcjonuje.

Biznesu

Biznes to nie tylko międzynarodowe korporacje, od których powszechnie wymaga się spełniania wysokich standardów i etycznego postępowania. Na ręce tych firm patrzy wiele organizacji, które stoją na straży praw pracowników, są rzecznikami konsumentów i oczekują od firmy stosowania ekologicznych rozwiązań. Biznes to także małe i średnie przedsiębiorstwa, często działające na skalę lokalną, które z powodzeniem mogą wdrażać politykę odpowiedzialności społecznej.

Firmy w różny sposób podchodzą do CSR. Przedsiębiorstwo produkujące kosmetyki, które traktuje CSR jako dodatek do swojej podstawowej działalności, będzie jedynie przekazywać darowizny organizacjom pozarządowym, np. opiekującym się zwierzętami. Nie ma w tym nic złego, przeciwnie – finansowo wsparta organizacja pozarządowa może opłacić leczenie zwierząt lub zakupić specjalistyczną karmę. Na drugim biegunie będzie inna firma kosmetyczna, która wpisuje strategię CSR w swoją podstawową działalność. Co to oznacza? Taka firma przeniesie swoją aktywność na wyższe standardy etyczne – dostosuje produkcję tak, aby nie testować kosmetyków na zwierzętach, dołoży starań do tego, aby kosmetyki nie zanieczyszczały wody, co powoduje ginięcie ryb. Firma będzie wytwarzać opakowania z materiałów pochodzących z recyklingu lub takich, które są biodegradowalne. Przedsiębiorstwo będzie również cyklicznie angażować pracowników wszystkich szczebli, np. w akcje edukacyjne. W nowoczesnym ujęciu, wpisując CSR w swoją strategię biznesową, firma będzie na każdym kroku, długofalowo, we wszystkich obszarach swojej działalności postępować zgodnie z wartościami społecznymi. Nie są to zmiany, które można wprowadzić z dnia na dzień. Również efektów takich zmian nie należy się spodziewać w krótkim okresie. Dla każdej firmy jest to duża inwestycja, która owoce – w postaci większego zaufania społecznego i rosnącej przewagi konkurencyjnej – przyniesie dopiero w dłuższej perspektywie.

Tekst: Krystyna Stodółkiewicz
koordynatorka konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku – najstarszego w Polsce przedsięwzięcia, które od 22 lat nagradza firmy za ich społeczne zaangażowanie. Organizatorem konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

www.dobroczyncaroku.pl

Źródło:
1 numer magazynu Ładnie Naprawię, 2014